Chi tiết tin

Sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

Người đăng: Ngọc Tấn Ngày đăng: 14:52 | 22/06 Lượt xem: 691

Ngày 20/6/2018, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuôi năm 2018

Về dự Hội nghị có đại biểu lãnh đạo: Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; các Sở, ban, ngành liên quan của tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Lãnh đạo, công chức các Phòng Dân tộc các huyện vùng cao (Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang và Phước Sơn); cán bộ chuyên trách công tác dân tộc của Văn phòng UBND các huyện Nông Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức cùng toàn thể cán bộ, công chức Ban Dân tộc tỉnh.

Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 

Thay mặt lãnh đạo BDT, đồng chí Hồ Thanh Tân, Phó Trưởng Ban thông qua báo cáo sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp cuối năm 2018. Qua đó, các đại biểu của huyện, các sở, ngành của tỉnh tham gia ý kiến đều thống nhất cao báo cáo sơ kết và khẳng định: 

Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và mặt trận, các đoàn thể, chính trị- xã hội triển khai đồng bộ và có hiệu quả. Trong đó, Tiếp tục đầu tư phát triển cở sở ha tầng; thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG về công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được giữ vững; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân tộc trên toàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, tồn tại và khó khăn, đó là: Một số Chương tình chính sách triển khai chậm; Đầu tư nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng hạn chế, chưa tập trung mạnh cho lĩnh vực phát triển sản xuất; Chính sách dân tộc miền núi phân tán do nhiều ngành quản lý, ngân sách đối ứng địa phương không có để thực hiện các Chương trình, dự án; Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa thường xuyên, thiếu chủ động tìm giải pháp để phát triển và thoát nghèo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tình hình khai thác lâm khoáng sản, phá rừng làm nương rẩy trái phép còn xảy ra và diễn biến phức tạp ở một số nơi...

Hội nghị cũng đã lắng nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của các đại biểu nhằm tháo gỡ khó khăn, như: việc giải ngân nguồn vốn, về thực hiện chính sách đào tạo cử tuyển, hỗ trợ vốn trực tiếp cho hộ nghèo, Chương trình 135; chính sách 102; chính sách người uy tín… và đề xuất kiến nghị với tỉnh một số giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa; nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và triển khai thực hiện các chính sách dân tộc tại các địa phương… nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số thụ hưởng nhiều hơn và nhanh hơn từ các chủ trương, chính sách mà Đảng và Nhà nước đã ban hành.

Tại hội nghị cũng nêu lên nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018, trong thời gian đến các sở, ngành của tỉnh và địa phương miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết 05/NQ-TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển kinh tế -xã hội miền núi gắn với định hướng một số dự án tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020; Ban Dân tộc phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra, rà soát các chương trình, chính sách, đề án, dự án còn bất cập, không phù hợp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý và tập trung thực hiện hiệu quả đề ra; Tăng cường nắm bắt tình hình đời sống, nguyện vọng, sản xuất, an ninh quốc phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số để kịp thời, phối hợp, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc; Nâng cao chất lượng công tác kết nghĩa; Tăng cường phối hợp thực tốt công tác tuyên truyền, vận động các hội, đoàn thể, người có uy tín và nhân dân tham gia tích cực vào phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới, bài trừ dần các hủ tục lạc hậu, giảm thiểu tình trạng tảo hôn & hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số./.

Tác giả: Minh Thu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

VĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC

Văn bản Chính phủ.
Văn bản UBDT và Bộ, ngành liên quan.
Văn bản TU-HĐND-UBND tỉnh và sở,ngành liên quan.
Văn bản Ban Dân tộc

Liên Kết Web

Dự báo thời tiết

Tam Kỳ
Thứ năm, 04/03/2021
Partly sunny
Nhiệt độ:25°
Độ ẩm: 84%
Hướng gió:
Tốc độ gió:0 kmph
Tầm nhìn xa: 8 km

Thứ sáu
05/03/2021
Trời nắng
22°-33°
Thứ bảy
06/03/2021
Trời nắng
23°-34°

Thống kê

Tổng số lượt truy cập

BẢN QUYỀN BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852720
Website: bandantoc.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)