Chi tiết tin

Bác Hồ và sự quan tâm của người đối với phụ nữ Việt Nam

Người đăng: Ngọc Tấn Ngày đăng: 15:22 | 20/10 Lượt xem: 589

Tại Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ III, ngày 09/3/1961, trong bài nói chuyện của Bác Hồ “…Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã nêu rõ chính sách nam nữ bình đẳng, Hiến pháp ta đã xác định chính sách đó. Trong mọi việc Đảng và Chính phủ ta luôn luôn quan tâm giúp đỡ phụ nữ. Vậy chị em phụ nữ ta phải nhận rõ địa vị làm người chủ và nhiệm vụ người làm chủ nước nhà; phải có quyết tâm mới, đạo đức mới, tác phong mới để làm trọn nghĩa vụ mới của mình là góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội…”.

Nhân kỷ niệm 87 năm ( 20/10/1930-20/10/2017) ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt nam, kể mẫu chuyện Bác nói về sự bình đẳng đối với phụ nữ chúng ta: “ Phụ nữ muốn được bình đẳng không phải bảo Đảng và Chính phủ hay nam giới giải quyết mà phải tự đấu tranh phấn đấu giành lấy”. Bác Hồ rất quan tâm đến phụ nữ, đi đến đâu Bác cũng thường hỏi về phụ nữ. Một lần, tới một hội nghị nhìn suốt dọc hội trường Bác hỏi: “ Này các chú, phụ nữ đâu mà không thấy phụ nữ ngồi hàng đầu? ”. Rồi Bác lại hỏi tiếp “ Các cô gái có đó không ? Có ạ. Vậy mời lên đây ngồi. Ngay việc ngồi cũng không bình đẳng. Phụ nữ muốn được bình đẳng không phải bảo Đảng và Chính phủ hay nam giới mời lên ngồi mới ngồi mà phải tự đấu tranh phấn đấu giành lấy”. Đó chính là lời căn dặn cũng như mong muốn của Bác Hồ đối với phụ nữ, bởi đối với phụ nữ bao giờ Bác Hồ cũng dành sự quan tâm nhiều nhất. Thường đi đến đâu hoặc làm việc gì Bác Hồ cũng nói đến phụ nữ và phong trào phụ nữ. Bác thường nhắc: lực lượng phụ nữ không nhỏ, có khi số lượng còn đông hơn nam giới, vì thế khi giải quyết việc gì trong dân, điều quan trọng là phải làm như thế nào đối với phụ nữ. Ở Việt Nam, Châu Á, Châu Phi, sự bất bình đẳng giữa nam và nữ rất rõ rệt. Phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt hai lần bị bóc lột: Đế quốc và ý thức hệ phong kiến với “ tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” đã đè nặng lên người phụ nữ.

Bác Hồ luôn nhấn mạnh như vậy. Vì thế mọi đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ bao giờ cũng chú ý đến phụ nữ. Trong di chúc của Bác Hồ cũng có những đoạn riêng viết về phụ nữ: “ Tháng 5-1968, khi tôi xem lại thư này, tôi thấy cần viết thêm mấy điểm. Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước; phụ nữ đảm đang đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách nhiều công việc kể cả lãnh đạo. Phụ nữ phải phấn đấu vươn lên, đây là một cuộc cách mạng”.

Qua mẫu chuyện trên, liên hệ Cơ quan Ban dân tộc tỉnh hiện nay, có tổng số cán bộ, công chức và người lao động là 25 người; trong đó, nữ có 9 người chiếm hơn 36% . Trong những năm qua được lãnh đạo cơ quan tạo điều kiện rất thuận lợi cho phụ nữ làm việc và hoạt động; từ đó, chị em đã nhận thức về trách nhiệm và vai trò của phụ nữ trong rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ được giao; do đó đã chủ động tham mưu, đề xuất những việc làm cụ thể; có nhiều hiến kế và tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần nhất định trong việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời đảm đang tốt việc gia đình của mình; do vậy, hằng năm đều có 100% chị em đạt cuộc vận động “ Trung thành, tận tỵ, gương mẫu, sáng tạo”, thể hiện rõ sự bình đẳng nam nữ trong cơ quan.                                             Đ/c Lê Thị Thủy - TUV-Trưởng Ban Dân tộc và đ/c- Nguyễn Thị Thu Lan - Trưởng Ban
                          Ban Dân vận Tỉnh ủy trong Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình công tác dân tộc (2011-2015)


Trong thời gian qua, nắm bắt và nhận thức được quan điểm Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, XXI về quan tâm đến đội ngũ cán bộ nữ, trẻ và người dân tộc thiểu số; chị em đã có nhiều cố gắng và việc làm thiết thực phù hợp với khả năng, điều kiện và vị trí của mình, đề xuất lãnh đạo Ban ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để chị em rèn luyện, phấn đấu. Qua đó đã tạo nên những diện mạo mới trong các hoạt động như: Thông qua cuộc vận thực hiện trong cán bộ, công chức và người lao động“ Trung thành, tận tỵ, gương mẫu, sáng tạo” do Công đoàn phát động; chị em hưởng ứng tích cực, lấy nhiệm vụ chuyên môn làm thước do chuẩn mực gắn với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bằng việc làm cụ thể, hằng ngày được thể hiện trong chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc cơ quan, phát huy tốt quy chế dân chủ, thực hiện có hiệu quả quy chế chi tiêu nội bộ; cá nhân và gia đình 100% chị em không vi phạm quy định và pháp luật của nhà nước. Trong công tác chuyên môn hằng năm chị em đều nghiên cứu, tìm tòi và đăng ký nhiều cải tiến, sáng kiến và thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng cơ quan và công đoàn được chị em quan tâm và đầu tư đem lại hiệu quả khả quan, nhất là công tác cán bộ; hằng năm đều tham gia và giới thiệu nguồn để đưa vào quy hoạch và bố trí, đề bạt vào các chức vụ trong cơ quan, đến nay có hơn 33% cán bộ nữ giữ chức vụ Phó trưởng phòng trở lên; về trình độ có gần 90% Đại học, 46% cao cấp lý luận chính trị; có 72% chị em là đảng viên. Tuy vậy, liên hệ mẫu chuyện của Bác Hồ nói về bình đẵng giới thì phụ nữ trong cơ quan Ban dân tộc tỉnh nói riêng, trong ngành làm công tác dân tộc các cấp nói chung còn nhiều hạn chế nhất định, chưa đáp ứng được sự quan tâm của của Đảng. Nguyên nhân chủ yếu là còn một bộ phận phụ nữ chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong công tác; chưa chủ động và mạnh dạn trong đề xuất, tham mưu, hiến kế những nhiệm vụ, công việc mang tính chiến lược; trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ thì còn e ngại chưa tự tin, chưa thể hiện hết mình….

Qua mẫu chuyện trên và liên hệ thực tế, ngay bây giờ chị em phụ nữ nói chung, cán bộ, chuyên viên làm công tác dân tộc nói riêng phải nhận thức đầy đủ và có trách nhiệm đề xuất, tham mưu lãnh đạo cơ quan quán triệt, triển khai và thực hiện đảm bảo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, trong đó “ Hết sức coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số…”, phấn đấu đạt đến phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “ Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” ; hằng năm xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động thiết thực, phong phú, hiệu quả góp phần tích cực vào việc xây dựng Chi bộ, cơ quan, công đoàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đẩy mạnh và thường xuyên lấy cuộc vận động cán bộ, công chức, người lao động “ Trung thành, sáng tạo, tận tỵ, gương mẫu” gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ; vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong từng việc làm cụ thể, hằng ngày của công chức, người lao động; mỗi công chức nữ phấn đấu mỗi năm có một cải tiến hoặc sáng kiến của mình để thực hiện có chất lượng công việc được giao, nhất là thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; phấn đấu 100% công chức nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan, đảm bảo gia đình hạnh phúc, ấm no

Tác giả: Minh Thu

Nguồn tin: Ban Dân tộc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
VĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC

Văn bản Chính phủ.
Văn bản UBDT và Bộ, ngành liên quan.
Văn bản TU-HĐND-UBND tỉnh và sở,ngành liên quan.
Văn bản Ban Dân tộc

Liên Kết Web

Dự báo thời tiết

Tam Kỳ
Thứ tư, 15/07/2020
Mưa rào nhẹ
Nhiệt độ:30°
Độ ẩm: 75%
Hướng gió:Đông
Tốc độ gió:11 kmph
Tầm nhìn xa: 10 km

Thứ năm
16/07/2020
Trời nắng
25°-36°
Thứ sáu
17/07/2020
Trời nắng
25°-38°

Thống kê

Tổng số lượt truy cập

BẢN QUYỀN BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852720
Website: bandantoc.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)