Văn bản Chính phủ

STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page:of 3 GoPage size:
1 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ 05/03/2020 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ Về công tác văn thư Landscape
2 Quyết định số 414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 12/04/2019 Quyết định số 414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025" Landscape
3 28/4/2017 28/04/2017 Quyết định số 582/QĐ-TTG ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 Landscape
4 582/QĐ-TTG 28/04/2017 Quyết định số 582/QĐ-TTG ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 Landscape
5 05-CT/TW 15/05/2016 Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đảy mạnh học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh Landscape
6 102/2015/TT-BTC 30/06/2015 Thông tư Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 Landscape
7 58/2015/NĐ-CP 16/06/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước Landscape
8 56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Nghị định đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Landscape
9 53/2012/NĐ-CP 29/05/2015 Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu cao hơn đối với cán bộ, công chức Landscape
10 16/2015/QĐ-TTg 22/05/2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định thu hồi, xử lý sản phẩm thải, bỏ Landscape
11 587/QĐ-TTg 05/05/2015 Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 5/5/2015 của Thủ Tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch Thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015-2017 Landscape
12 26/NQ-CP 15/04/2015 Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế Landscape
13 33/2015/NĐ-CP 27/03/2015 Nghị định Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra Landscape
14 09/2015/QĐ-TTg 25/03/2015 Quyết định ban hành Quy chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Landscape
15 Số 365/QĐ-TTg 17/03/2015 Quyết định số 365/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 Landscape
16 26/2015/NĐ-CP 09/03/2015 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Landscape
17 2324/QĐ-TTg 19/12/2014 Quyết định số 2324/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng về Ban hành kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 Landscape
18 190/2014/TT-BTC 11/12/2014 Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 về Quy định thực hiện chính sách hộ nghèo và hộ chính sách xã hội Landscape
19 28/CT-TTg 10/09/2014 Chỉ thị về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc Landscape
20 74/2013/NĐ-CP 15/07/2013 Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về quy định miễn, giảm học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 LandscapeVĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC

Văn bản Chính phủ.
Văn bản UBDT và Bộ, ngành liên quan.
Văn bản TU-HĐND-UBND tỉnh và sở,ngành liên quan.
Văn bản Ban Dân tộc

Liên Kết Web

Dự báo thời tiết

Tam Kỳ
Thứ hai, 13/07/2020
Trời hửng nắng
Nhiệt độ:29°
Độ ẩm: 84%
Hướng gió:Tây
Tốc độ gió:4 kmph
Tầm nhìn xa: 10 km

Thứ ba
14/07/2020
Trời hửng nắng
25°-37°
Thứ tư
15/07/2020
Trời hửng nắng
25°-38°

Thống kê

Tổng số lượt truy cập

BẢN QUYỀN BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852720
Website: bandantoc.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)