Văn bản Chính phủ

STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page:of 3 GoPage size:
1 90/2020/NĐ -CP 13/08/2020 Nghị định của Chính phủ về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức Landscape
2 87/2020/NĐ-CP 28/07/2020 Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ về Qy định Cơ sỡ dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến Landscape
3 30/CT-TTg 27/07/2020 Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 Landscape
4 30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ Về công tác văn thư Landscape
5 65-KL/TW 30/10/2019 Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới Landscape
6 414/QĐ-TTg 12/04/2019 Quyết định số 414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025" Landscape
7 1062/QĐ-TTG 22/08/2018 Quyết định 1062/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 Landscape
8 553/QĐ-TTg 15/05/2018 Quyết định 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Landscape
9 12/2018/QĐ-TTg 06/03/2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Landscape
10 153/QĐ-TTg 30/01/2018 Quyết định số 153/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 Landscape
11 1898/QĐ-TTg 28/11/2017 Quyết định số 1898/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025 Landscape
12 1163/QĐ-TTg 08/08/2017 Quyết định 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020"
13 28/4/2017 28/04/2017 Quyết định số 582/QĐ-TTG ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 Landscape
14 582/QĐ-TTG 28/04/2017 Quyết định số 582/QĐ-TTG ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 Landscape
15 05-CT/TW 15/05/2016 Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đảy mạnh học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh Landscape
16 102/2015/TT-BTC 30/06/2015 Thông tư Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 Landscape
17 58/2015/NĐ-CP 16/06/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước Landscape
18 56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Nghị định đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Landscape
19 53/2012/NĐ-CP 29/05/2015 Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu cao hơn đối với cán bộ, công chức Landscape
20 16/2015/QĐ-TTg 22/05/2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định thu hồi, xử lý sản phẩm thải, bỏ Landscape
VĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC

Văn bản Chính phủ.
Văn bản UBDT và Bộ, ngành liên quan.
Văn bản TU-HĐND-UBND tỉnh và sở,ngành liên quan.
Văn bản Ban Dân tộc

Liên Kết Web

Dự báo thời tiết

Tam Kỳ
Thứ năm, 22/04/2021
Partly sunny
Nhiệt độ:27°
Độ ẩm: 89%
Hướng gió:Nam - Tây Nam
Tốc độ gió:5 kmph
Tầm nhìn xa: 8 km

Thứ sáu
23/04/2021
Partly sunny
25°-34°
Thứ bảy
24/04/2021
Partly sunny
26°-35°

Thống kê

Tổng số lượt truy cập

BẢN QUYỀN BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852720
Website: bandantoc.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)