Văn bản TU-HĐND-UBND tỉnh và sở,ngành liên quan

STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page:of 2 GoPage size:
1 2095/SNV-CCVC 01/10/2019 Công văn số 2095/SNV-CCVC ngày 01/10/2019 của Sở Nội vụ về Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học Landscape
2 03/2019/QĐ-UBND 31/01/2019 Ban hành Quy định thực hiện sữa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp,mở rộng trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Landscape
3 12/2018/QĐ-UBND 22/11/2018 Ban hành Quy định Quản lý cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Quảng Nam Landscape
4 29-CT/TU 06/07/2018 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác dân tộc trong tình hình mới Landscape
5 13/QĐ-UBND 04/01/2018 Quyết định về việc công bố TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nướccủa Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
6 4230/QĐ-UBND 01/12/2017 Quyết định Ban hành Quy định quan hệ , phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc với các Sở, Ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên đạ bàn tỉnh Quảng Nam Landscape
7 238/STP-XD&KTVBQPPL 24/03/2017 Công văn về việc hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, ban hành, rà soát VBQPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Landscape
8 238/STP-XD&KTVBQPPL 24/03/2017 Công văn về việc hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, ban hành, rà soát VBQPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Landscape
9 1600/TB-HĐTTCC 01/11/2016 Thông báo số 1600/TB-HĐTTCC ngày 01/11/2016 của Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2016 Landscape
10 1600/TB-HĐTTCC 01/11/2016 Thông báo số 1600/TB-HĐTTCC ngày 01/11/2016 của Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2016 Landscape
11 1236/TB-SNV 05/09/2016 Thông báo số 1236/TB-SNV ngày 05/9/2016 về Thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2016 Landscape
12 2989/QĐ-UBND 23/08/2016 Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 về Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2016 Landscape
13 2892/QĐ-UBND 12/08/2016 Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh về phân công nhiệm vụ thu thập thông tin, báo cáo thống kê công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Landscape
14 04-NQ/TU 12/08/2016 Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cáo chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 Landscape
15 15/2016/QĐ-UBND 20/06/2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh về việc bổ sung Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của UBND tỉnh về Ban hành quy định một số nội dung, định mức hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014-2015 và 2015-2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Landscape
16 15/2016/QĐ-UBND 20/06/2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh về việc bổ sung Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của UBND tỉnh về Ban hành quy định một số nội dung, định mức hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014-2015 và 2015-2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Landscape
17 49-KH/TU 12/09/2015 Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 12/9/2016 về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiên toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 Landscape
18 2140/KH-UBND 22/05/2015 Kế hoạch số 2140/KH-UBND ngày 22/5/2015 về triển khai thực hiện số 108/NĐ-Cp ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế (giai đoạn 2015 -2021) Landscape
19 2012/KH-UBND 18/05/2015 Kế hoạch số 2012/KH-UBND ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 Landscape
20 2471/QĐ-UBND 05/08/2014 Quyết định Phê duyệt Đề án thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam LandscapeVĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC

Văn bản Chính phủ.
Văn bản UBDT và Bộ, ngành liên quan.
Văn bản TU-HĐND-UBND tỉnh và sở,ngành liên quan.
Văn bản Ban Dân tộc

Liên Kết Web

Dự báo thời tiết

Tam Kỳ
Thứ bảy, 22/02/2020
Trời hửng nắng
Nhiệt độ:24°
Độ ẩm: 74%
Hướng gió:Đông - Đông Bắc
Tốc độ gió:9 kmph
Tầm nhìn xa: 8 km

Chủ nhật
23/02/2020
Trời hửng nắng
20°-27°
Thứ hai
24/02/2020
Trời hửng nắng
19°-27°

Thống kê

Tổng số lượt truy cập

BẢN QUYỀN BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852720
Website: bandantoc.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)