Văn bản Ban Dân tộc

STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 5 GoPage size:
1 519/BDT-VP 31/07/2020 Thông báo Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 Landscape
2 495/KL-BDT 24/07/2020 Kết luận thanh tra Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, công tác duy tu bảo dưỡng công trình Chương trình 135; Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg và Chính sách đối với Người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg trong năm 2018 và 2019 tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Landscape
3 487/BC-BDT 22/07/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kết nghĩa 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020 Landscape
4 481/KH-BDT 16/07/2020 Kế hoạch Khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ
hành chính công của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam năm 2020
Landscape
5 468/BC-BDT 13/07/2020 Báo cáoTổng kết, đánh giá Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cơ chế quản lý, điều hành giai đoạn 2021-2025 Landscape
6 420/BC-BDT 18/06/2020 BÁO CÁO Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn các huyện miền núi Quảng Nam (phục vụ làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh) Landscape
7 371/QĐ-BDT 27/05/2020 Quyết định Về việc thành lập Tổ xây dựng Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2030 Landscape
8 290/BDT-TT&ĐB 29/04/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh năm 2020 Landscape
9 203/BC-BDT 31/03/2020 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số" (giai đoạn 2015-2020) Landscape
10 195/KH-BDT 27/03/2020 Kế hoạch tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Ban Dân tộc tỉnh năm 2020 Landscape
11 174/BDT-CSDT 19/03/2020 V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ nguồn vốn sự nghiệp năm 2020 Landscape
12 120/BC-BDT 26/02/2020 Báo cáo nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 Landscape
13 627/KH-BDT 26/02/2020 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB,CC năm 2020
14 84/QĐ-BDT 14/02/2020 Quyết định Ban hành Hướng dẫn thanh toán nội bộ các khoản chi ngân sách tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam Landscape
15 66/KH-BDT 11/02/2020 Kế hoạch thực hiện Quyết định 2265/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2017/NQ_HDND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Landscape
16 48/QĐ-BDT 04/02/2020 Quyết định v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam Landscape
17 25/QĐ-BDT 13/01/2020 Quyết định v/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam Landscape
18 714/BDT-VP 18/09/2019 V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ về “Đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số” Landscape
19 660/BDT-VP 04/09/2019 CV số 660/BDT-VP ngày 4/9/2019 của Ban Dân tộc V/v đề nghị khen thưởng tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ III- năm 2019 Landscape
20 293/HDLN-BDT-SNV 04/05/2019 Hướng dẫn liên ngành về việc xét, khen thưởng tại Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, tỉnh lần thứ III - năm 2019 Landscape
VĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC

Văn bản Chính phủ.
Văn bản UBDT và Bộ, ngành liên quan.
Văn bản TU-HĐND-UBND tỉnh và sở,ngành liên quan.
Văn bản Ban Dân tộc

Liên Kết Web

Dự báo thời tiết

Tam Kỳ
Thứ năm, 22/04/2021
Partly sunny
Nhiệt độ:25°
Độ ẩm: 94%
Hướng gió:Nam - Tây Nam
Tốc độ gió:5 kmph
Tầm nhìn xa: 8 km

Thứ sáu
23/04/2021
Partly sunny
25°-34°
Thứ bảy
24/04/2021
Partly sunny
26°-35°

Thống kê

Tổng số lượt truy cập

BẢN QUYỀN BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852720
Website: bandantoc.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)