LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NAM

 

1.Trưởng Ban:  Ông A Lăng Mai

Điện thoại cơ quan:

3851.595

Điện thoại di động:

0901.122.433

Địa chỉ Email:


Trách nhiệm:

-  Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam.

2. Phó Trưởng Ban:  Ban Dân tộc hiện có 02 Phó Trưởng Ban gồm:

- Ông: Hồ Thanh Tân – Phó Trưởng ban trực

Điện thoại cơ quan

3852.721

Điện thoại di động:

0914.180.123

Địa chỉ Email:

httan1962@gmail.com

Trách nhiệm:

- Được phân công quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc thuộc trách nhiệm của Trưởng ban, là chủ tài khoản thứ 2 khi Trưởng ban ủy quyền khi đi vắng.

- Phụ trách phòng Chính sách Dân tộc

- Theo dõi công tác dân tộc tại các huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn.

- Ông: Đặng Tấn Giản: Phó Trưởng ban

Điện thoại cơ quan

3 813.275

Điện thoại di động:

01634.050.007

Địa chỉ Email:

dangtangianqnam@gmail.com

Trách nhiệm:

- Được phân công quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc thuộc trách nhiệm của Trưởng ban.

 - Trực tiếp phụ trách phòng Tuyên tuyền và Địa bàn

- Theo dõi công tác dân tộc tại các huyện: Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Đại Lộc; xã Tam Trà thuộc huyện Núi Thành; xã Bình Lãnh thuộc huyện Thăng Bình
VĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC

Văn bản Chính phủ.
Văn bản UBDT và Bộ, ngành liên quan.
Văn bản TU-HĐND-UBND tỉnh và sở,ngành liên quan.
Văn bản Ban Dân tộc

Liên Kết Web

Dự báo thời tiết

Tam Kỳ
Thứ bảy, 26/09/2020
Trời hửng nắng
Nhiệt độ:31°
Độ ẩm: 66%
Hướng gió:Đông
Tốc độ gió:9 kmph
Tầm nhìn xa: 10 km

Chủ nhật
27/09/2020
Trời hửng nắng
24°-33°
Thứ hai
28/09/2020
Mưa rào nhẹ
24°-33°

Thống kê

Tổng số lượt truy cập

BẢN QUYỀN BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852720
Website: bandantoc.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)