LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NAM

 

1.Trưởng Ban:  Bà Lê Thị Thủy -TUV

Điện thoại cơ quan:

3831.595

Điện thoại di động:

0978.819.215

Địa chỉ Email:

lethuyqnam73@gmail.com

Trách nhiệm:

-  Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam.-

- Phụ trách Văn phòng, Phòng Thanh tra.

- Phụ trách công tác Đảng cơ quan.

- Theo dõi công tác dân tộc tại các huyện: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang.

2. Phó Trưởng Ban:  Ban Dân tộc hiện có 02 Phó Trưởng Ban gồm:

- Ông: Hồ Thanh Tân – Phó Trưởng ban trực

Điện thoại cơ quan

3852.721

Điện thoại di động:

0914.180.123

Địa chỉ Email:

httan1962@gmail.com

Trách nhiệm:

- Được phân công quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc thuộc trách nhiệm của Trưởng ban, là chủ tài khoản thứ 2 khi Trưởng ban ủy quyền khi đi vắng.

- Phụ trách phòng Chính sách, Tuyên truyền và Địa Bàn

- Theo dõi công tác dân tộc tại các huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn.

- Ông: Đặng Tấn Giản: Phó Trưởng ban

Điện thoại cơ quan

3 813.275

Điện thoại di động:

01634.050.007

Địa chỉ Email:

dangtangianqnam@gmail.com

Trách nhiệm:

- Được phân công quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc thuộc trách nhiệm của Trưởng ban.

 - Trực tiếp phụ trách phòng Chính sách, Kế hoạch – Tuyên truyền.

- Theo dõi công tác dân tộc tại các huyện: Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Đại Lộc; xã Tam Trà thuộc huyện Núi Thành; xã Bình Lãnh thuộc huyện Thăng Bình
VĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC

Văn bản Chính phủ.
Văn bản UBDT và Bộ, ngành liên quan.
Văn bản TU-HĐND-UBND tỉnh và sở,ngành liên quan.
Văn bản Ban Dân tộc

Liên Kết Web

Dự báo thời tiết

Tam Kỳ
Thứ hai, 21/10/2019
Trời nắng
Nhiệt độ:28°
Độ ẩm: 74%
Hướng gió:Đông - Đông Bắc
Tốc độ gió:5 kmph
Tầm nhìn xa: 10 km

Thứ ba
22/10/2019
Trời hửng nắng
22°-31°
Thứ tư
23/10/2019
Trời hửng nắng
23°-32°

Thống kê

Tổng số lượt truy cập

BẢN QUYỀN BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852720
Website: bandantoc.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)