Thủ tục hành chính

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm
Loại tài liệu
select
Lọc tài liệu Xem tất cả
STTTên tài liệu
1 Quyết định 905/QĐ-UBND
Quyết định 905/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Ban Dân tộc Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
2 Quyết định 3573/QĐ-UBND
Quyết định 3573/QĐ-UBND ngày 10/12/20210 Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
3 Quyết định 3624/QĐ-UBND
Quyết định 3624/QĐ-BDT ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
4 Thủ tục hành chính “Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” (mã hồ sơ TTHC: 1.004888)
Bao gồm trình tự, cách thức thực hiện và biểu mẫu kèm theo!
5 Thủ tục hành chính “Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” (mã hồ sơ TTHC: 1.004875)
Bao gồm trình tự, cách thức thực hiện và các biểu mẫu kèm theo!
6 Công văn 719/BDT-VP ngày 22/10/2020 của Ban Dân tộc
Công văn 719/BDT-VP ngày 22/10/2020 của Ban Dân tộc về cung cấp nội dung cấu thành TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Ban Dân tộc (theo Quyết định 2860/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh)
7 Quyết định 2860/QĐ-UBND tỉnh
Quyết định 2860/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Ban Dân tộc
8 QUYẾT ĐỊNH 1464/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH 1464/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính
9 Nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
(Theo công văn số 166/UBND-KSTTHC ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam)
10 Danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý và dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 của Ban Dân tộc
Thông báo danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý và dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 của Ban Dân tộc

VĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC

Văn bản Chính phủ.
Văn bản UBDT và Bộ, ngành liên quan.
Văn bản TU-HĐND-UBND tỉnh và sở,ngành liên quan.
Văn bản Ban Dân tộc

Liên Kết Web

Dự báo thời tiết

Tam Kỳ
Thứ năm, 22/04/2021
Partly sunny
Nhiệt độ:25°
Độ ẩm: 94%
Hướng gió:Nam
Tốc độ gió:5 kmph
Tầm nhìn xa: 8 km

Thứ sáu
23/04/2021
Partly sunny
25°-34°
Thứ bảy
24/04/2021
Partly sunny
26°-35°

Thống kê

Tổng số lượt truy cập

BẢN QUYỀN BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852720
Website: bandantoc.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)