TIN MỚI

Triển khai Kế hoạch Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức công tác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025

Triển khai Kế hoạch Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức công tác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025

08/02/2024 | 11:36 AM
Công tác bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) là một trong những nhiệm vụ qua trọng được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trên cơ sở Đề án số 10-ĐA/TU, ngày 30/3/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam, UBND tỉnh đã chỉ ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 7168/KH-UBND ngày 20/120/2023 về Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức công tác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025
Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai thành công Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai thành công Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”

17/01/2022 | 04:37 PM
Với tinh thần “chủ động, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả”, trong năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, góp phần triển khai hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đề án đã đề ra; tích cực hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tăng cường kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên vùng đồng bào DTTS & MN tỉnh.
Công bố Quyết định thanh tra tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Công bố Quyết định thanh tra tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

18/04/2021 | 11:24 AM
Đoàn Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam công bố quyết định thanh tra việc thực hiện Chương trình 135 và Chính sách Người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trong 02 năm 2019 và năm 2020.
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC DÂN TỘC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC DÂN TỘC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

18/04/2021 | 11:47 AM
Ngày 30 tháng 10 năm 2019, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính Trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP, ngày 15/02/2020 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Nhiệm vụ, giải pháp khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phục vụ phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh trong giai đoạn hiện nay

Nhiệm vụ, giải pháp khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phục vụ phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh trong giai đoạn hiện nay

08/02/2024 | 11:29 AM
Cùng với sự hội nhập, phát triển của đất nước, đời sống KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh đã có nhiều bước tiến quan trọng cả về chất và lượng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, trong quá trình phát triển đã phát sinh nhiều vấn đề mẫu thuẫn cần được giải quyết để đảm bảo sự phát triển văn hóa đồng bộ, tương xứng với phát triển kinh tế để tạo ra phát triển bền vững.
GIÀ LÀNG CỦA ĐỜI SỐNG MỚI

GIÀ LÀNG CỦA ĐỜI SỐNG MỚI

18/01/2022 | 03:30 PM
Đến thôn 1, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, hỏi đến già làng Hồ Văn Ly, bà con Giẻ Triêng nơi đây kể về ông với một niềm yêu mến và cảm phục. Với uy tín của mình, hơn 20 năm qua già làng Hồ Văn Ly đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tạo khối đại đoàn kết toàn dân, ổn định an ninh trật tự ở cơ sở
Chuyển đổi số trong công tác dân tộc: Hành động kịp thời vì lợi ích của đồng bào DTTS

Chuyển đổi số trong công tác dân tộc: Hành động kịp thời vì lợi ích của đồng bào DTTS

23/05/2023 | 02:16 PM
Xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của toàn xã hội, vì vậy, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã sớm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành công tác dân tộc, coi đó là nền tảng mang tính quyết định, giúp đẩy nhanh quá trình thực thi các quyết sách của Đảng, Nhà nước... liên quan tới vùng đồng bào DTTS và miền núi, vì lợi ích thiết thực của đồng bào.
Cộng đồng các dân tộc thiểu số trong lịch sử 550 hình thành, phát triển vùng đất Quảng Nam

Cộng đồng các dân tộc thiểu số trong lịch sử 550 hình thành, phát triển vùng đất Quảng Nam

15/09/2021 | 11:04 AM
Sau 550 năm kể từ khi danh xưng Quảng Nam ra đời (1471-2021), trãi qua nhiều biến cố lịch sử, cộng đồng các dân tộc thiểu số đã “chung lưng đấu cật”, “sát cánh kề vai” cùng các thế hệ lưu dân Việt xây dựng Quảng Nam thành vùng đất giàu truyền thống lịch sử - văn hóa, thịnh vượng về kinh tế, từng được mệnh danh là “Quảng Nam quốc”, “vùng đất mở” ngay từ thế kỷ XVII-XVIII. Với vị thế vốn có của mình, cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh luôn giữ vai trò đặc biệt và là một phần trọng yếu trong suốt 550 năm hình thành, phát triển của vùng đất Quảng Nam.
Tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020

Tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020

07/06/2021 | 08:12 AM
Công an tỉnh công bố quyết định và tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam, đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020.
  • Gặp mặt nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống cơ quan CTDT
  • Công tác kết nghĩa Quảng Nam
  • Chuyên mục Dân tộc miền núi (15-7-2021) – Đài Phát Thanh – Truyền hình Quảng Nam