TIN MỚI

Họp Văn phòng Điều Phối Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN tỉnh Quảng Nam

Họp Văn phòng Điều Phối Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN tỉnh Quảng Nam

12/01/2023 | 09:49 AM
Ngày 12/01/2023, Văn phòng Điều Phối Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2030, tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2022; thông qua phương án phân bổ vốn sự nghiệp năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hà Ra Diêu – Phó Trưởng Ban Dân tộc, Chánh Văn phòng Điê phối Chương trình chủ trì cuộc họp
Ban Dân tộc tỉnh tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS&MN, tích cực hỗ trợ hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS&MN, tích cực hỗ trợ hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

14/09/2021 | 04:31 PM
Thực hiện chương trình công tác năm 2021, vừa qua,với tinh thần “Chủ động, kịp thời, hiệu quả”, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thành công hàng chục hội nghị tập huấn tuyên truyền, vận động vùng đồng đồng bào DTTS và miền núi, góp phần quan trọng ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh trên địa bàn miền núi nói riêng, toàn tỉnh nói chung.
Lễ ký kết Chương trình kết nghĩa giữa BIDV chi nhánh Hội An và xã Tà Lu – Đông Giang

Lễ ký kết Chương trình kết nghĩa giữa BIDV chi nhánh Hội An và xã Tà Lu – Đông Giang

08/10/2020 | 02:51 PM
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc tiếp tục tăng cường công tác kết nghĩa giúp đỡ các xã miền núi đặc biệt khó khăn; Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn, xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025.
  • Gặp mặt nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống cơ quan CTDT
  • Công tác kết nghĩa Quảng Nam
  • Chuyên mục Dân tộc miền núi (15-7-2021) – Đài Phát Thanh – Truyền hình Quảng Nam