TIN MỚI

Phát huy hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Phát huy hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

12/01/2023 | 10:39 AM
Ngày 06/01/2023, đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. Cùng tham dự có các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Ủy viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2025 tại Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh và 03 Văn phòng Chương trình MTQG.
Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai thành công Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai thành công Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”

17/01/2022 | 04:37 PM
Với tinh thần “chủ động, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả”, trong năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, góp phần triển khai hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đề án đã đề ra; tích cực hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tăng cường kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên vùng đồng bào DTTS & MN tỉnh.
Công bố Quyết định thanh tra tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Công bố Quyết định thanh tra tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

18/04/2021 | 11:24 AM
Đoàn Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam công bố quyết định thanh tra việc thực hiện Chương trình 135 và Chính sách Người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trong 02 năm 2019 và năm 2020.
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC DÂN TỘC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC DÂN TỘC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

18/04/2021 | 11:47 AM
Ngày 30 tháng 10 năm 2019, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính Trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP, ngày 15/02/2020 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Dấu ấn cộng đồng các dân tộc thiểu số tại Hội thảo khoa học Quốc gia “Quảng Nam – 550 năm hình thành và phát triển” (1471 - 2021)

Dấu ấn cộng đồng các dân tộc thiểu số tại Hội thảo khoa học Quốc gia “Quảng Nam – 550 năm hình thành và phát triển” (1471 - 2021)

29/12/2021 | 10:24 AM
Ngày 28/12, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Quảng Nam – 550 năm hình thành và phát triển”; đây là một trong nhiều sự kiện quan trọng được tổ chức nhân kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam (1471-2021). Hội thảo là dịp để các nhà quản lý, các nhà khoa học nhận diện, đánh giá, khẳng định vị trí, vai trò cùng những đóng góp to lớn của vùng đất và con người Quảng Nam trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc; đồng thời, cũng là sự kiện kiện để khẳng định vai trò lịch sử trọng yếu cũng như tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong diễn trình lịch sử tỉnh nhà trong suốt 550 năm qua.
GIÀ LÀNG CỦA ĐỜI SỐNG MỚI

GIÀ LÀNG CỦA ĐỜI SỐNG MỚI

18/01/2022 | 03:30 PM
Đến thôn 1, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, hỏi đến già làng Hồ Văn Ly, bà con Giẻ Triêng nơi đây kể về ông với một niềm yêu mến và cảm phục. Với uy tín của mình, hơn 20 năm qua già làng Hồ Văn Ly đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tạo khối đại đoàn kết toàn dân, ổn định an ninh trật tự ở cơ sở
Cộng đồng các dân tộc thiểu số trong lịch sử 550 hình thành, phát triển vùng đất Quảng Nam

Cộng đồng các dân tộc thiểu số trong lịch sử 550 hình thành, phát triển vùng đất Quảng Nam

15/09/2021 | 11:04 AM
Sau 550 năm kể từ khi danh xưng Quảng Nam ra đời (1471-2021), trãi qua nhiều biến cố lịch sử, cộng đồng các dân tộc thiểu số đã “chung lưng đấu cật”, “sát cánh kề vai” cùng các thế hệ lưu dân Việt xây dựng Quảng Nam thành vùng đất giàu truyền thống lịch sử - văn hóa, thịnh vượng về kinh tế, từng được mệnh danh là “Quảng Nam quốc”, “vùng đất mở” ngay từ thế kỷ XVII-XVIII. Với vị thế vốn có của mình, cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh luôn giữ vai trò đặc biệt và là một phần trọng yếu trong suốt 550 năm hình thành, phát triển của vùng đất Quảng Nam.
NĂM 2023 TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CCHC TẠI BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NAM

NĂM 2023 TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CCHC TẠI BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NAM

12/01/2023 | 10:59 AM
Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, khắc phục, cải thiện kết quả đánh giá chỉ số CCHC năm 2022 của UBND tỉnh đối với Ban Dân tộc tỉnh, xây dựng đội ngũ CBCC chuyên nghiệp, có tư duy, khát vọng đổi mới, có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm vị trí công tác và nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính, Ngày 05/01/2023, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã triển khai Kế hoạch số 19/KH-BDT về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 tại Ban Dân tộc tỉnh.
Tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020

Tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020

07/06/2021 | 08:12 AM
Công an tỉnh công bố quyết định và tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam, đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020.
  • Gặp mặt nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống cơ quan CTDT
  • Công tác kết nghĩa Quảng Nam
  • Chuyên mục Dân tộc miền núi (15-7-2021) – Đài Phát Thanh – Truyền hình Quảng Nam