Xã thuộc huyện Núi Thành


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thanh Bình
Ông Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ: Chủ tịch xã Tam Trà

2 Phan Văn Nhân
Ông Phan Văn Nhân

Chức vụ: Chuyên viên Xã Tam Trà