Xã thuộc huyện Tiên Phước


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Công Luyện
Ông Nguyễn Công Luyện

Chức vụ: Cán bộ Nội vụ xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước

2 Nguyễn Thị Hồng Cẩm
Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm

Chức vụ: CT UBND xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước