Nam Giang


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Văn Dũng
Ông Lê Văn Dũng

Chức vụ: Chuyên viên

2 Mạc Trường
Ông Mạc Trường

Chức vụ: Chuyên viên

3 Phong Thái Liên
Ông Phong Thái Liên

Chức vụ: Chuyên viên

4 Trần Thị Ngọc Thảo
Bà Trần Thị Ngọc Thảo

Chức vụ: Kế toán

5 Bhơnướch Thị Bích Hiền
Bà Bhơnướch Thị Bích Hiền

Chức vụ: Trưởng phòng

6 A Lăng Duy
Ông A Lăng Duy

Chức vụ: Phó Trưởng phòng