Bắc Trà My


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Văn Tuấn
Ông Lê Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Chủ tịch

2 Lê Thị Sâm
Bà Lê Thị Sâm

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

3 Ngô Thị Ngọc Châu
Bà Ngô Thị Ngọc Châu

Chức vụ: Chuyên viên

4 Nguyễn Ngọc Lưu
Ông Nguyễn Ngọc Lưu

Chức vụ: Chuyên viên (IT)