Bắc Trà My


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
-19 Lê Văn Tuấn
Ông Lê Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Chủ tịch

-18 Lê Thị Sâm
Bà Lê Thị Sâm

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

-17 Ngô Thị Ngọc Châu
Bà Ngô Thị Ngọc Châu

Chức vụ: Chuyên viên

-16 Nguyễn Ngọc Lưu
Ông Nguyễn Ngọc Lưu

Chức vụ: Chuyên viên (IT)