Tiên Phước


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
-19 Hoàng Thị Ngân
Bà Hoàng Thị Ngân

Chức vụ: Phó CVP HĐND-UBND huyện Tiên Phước

-18 Phùng Văn Huy
Ông Phùng Văn Huy

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang

-17 Nguyễn Thế Hậu
Ông Nguyễn Thế Hậu

Chức vụ: Chuyên viên (IT) huyện Tiên Phước

-16 Nguyễn Thị Thu Hiền
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Chuyên viên VP HĐND- UBND huyện Tiên Phước