Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 18 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
655/QĐ-UBDT 31/08/2023 Đang có hiệu lực
1626/QĐ-UBND 16/08/2023 Đang có hiệu lực
1586/QĐ-UBND 31/07/2023 Đang có hiệu lực
07/2023/NQ-HĐND 12/07/2023 Đang có hiệu lực
39/QĐ-UBDT 03/02/2023 Đang có hiệu lực
Số 39/QĐ-UBDT 03/02/2023 Đang có hiệu lực
1015/QĐ-TTg 30/08/2022 Đang có hiệu lực
1186/UBND-NCKS 03/03/2022 Đang có hiệu lực
39/KH-BDT 24/01/2022 Hết hiệu lực
3624/QĐ-UBND 15/12/2020 Đang có hiệu lực