Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 12 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
39/QĐ-UBDT 03/02/2023 Đang có hiệu lực
1015/QĐ-TTg 30/08/2022 Đang có hiệu lực
1186/UBND-NCKS 03/03/2022 Đang có hiệu lực
39/KH-BDT 24/01/2022 Hết hiệu lực
3624/QĐ-UBND 15/12/2020 Đang có hiệu lực
3095/QĐ-UBND 06/11/2020 Đang có hiệu lực
719/BDT-VP 22/10/2020 Đang có hiệu lực
347/QĐ-UBDT 06/07/2020 Đang có hiệu lực
1464/QĐ-UBND 01/06/2020 Đang có hiệu lực
TTHC: 1.004888 06/03/2018 Đang có hiệu lực