Giới thiệu lãnh đạo ban

Ban dân tộc tỉnh Quảng Nam

I. Thông tin chung

 

 

 

Họ và tên:

A Lăng Mai

Chức độ:

Trưởng Ban

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế, Cử nhân chính trị

Số điện thoại:

0901.122.433 - 02353.814.595

Email:

maial@quangnam.gov.vn