Sơ kết một năm thực hiện chương trình phối hợp công tác dân tộc giữa Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân tộc giữa Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy; ngày 09/01/2017, tại Hội trường Ban Dân vận Tỉnh ủy Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết một năm triển khai Chương trình phối hợp công tác dân tộc năm 2016 và xây dựng Kế hoạch phối hợp công tác dân tộc năm 2017 của hai Ban.

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân tộc giữa Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy; ngày 09/01/2017, tại Hội trường Ban Dân vận Tỉnh ủy Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết một năm triển khai Chương trình phối hợp công tác dân tộc năm 2016 và xây dựng Kế hoạch phối hợp công tác dân tộc năm 2017 của hai Ban.

Chủ trì Hội nghị sơ kết nói trên phía Ban Dân tộc tỉnh có đồng chí Hồ Thanh Tân Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, về phía Ban Dân vận Tỉnh ủy có đồng chí Nguyễn Quang Phúc Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Cùng tham dự Hội nghị sơ kết này còn có các đồng chí Phó Trưởng Ban và Trưởng, Phó các Phòng trực thuộc của hai cơ quan.