Sơ kết một năm thực hiện chương trình phối hợp công tác dân tộc giữa Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân tộc giữa Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy; ngày 09/01/2017, tại Hội trường Ban Dân vận Tỉnh ủy Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết một năm triển khai Chương trình phối hợp công tác dân tộc năm 2016 và xây dựng Kế hoạch phối hợp công tác dân tộc năm 2017 của hai Ban.

Chủ trì Hội nghị sơ kết nói trên phía Ban Dân tộc tỉnh có đồng chí Hồ Thanh Tân Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, về phía Ban Dân vận Tỉnh ủy có đồng chí Nguyễn Quang Phúc Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Cùng tham dự Hội nghị sơ kết này còn có các đồng chí Phó Trưởng Ban và Trưởng, Phó các Phòng trực thuộc của hai cơ quan.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác phối hợp ( Ảnh: Văn Duyệt)

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện năm 2016 và bàn biện pháp triển khai nhiệm vụ năm 2017. Sau khi trao đổi thống nhất, hai bên đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp công tác dân tộc giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam năm 2017. Hội nghị cũng thống nhất giao cho Phòng Chính sách Dân tộc của Ban Dân tộc tỉnh và Phòng Dân tộc và Tôn giáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp tham mưu giúp Lãnh đạo của hai Ban triển khai tốt Kế hoạch phối hợp công tác dân tộc trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Tin liên quan