Quyết định Phân công các huyện đồng bằng, thành phố kết nghĩa với các huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 5/4/2010 của UBND tỉnh về Phân công các huyện đồng bằng, thành phố kết nghĩa với các huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 5/4/2010 của UBND tỉnh tải tại đây

Tin liên quan