Bác Hồ và sự quan tâm của người đối với phụ nữ Việt Nam

Tại Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ III, ngày 09/3/1961, trong bài nói chuyện của Bác Hồ “…Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã nêu rõ chính sách nam nữ bình đẳng, Hiến pháp ta đã xác định chính sách đó. Trong mọi việc Đảng và Chính phủ ta luôn luôn quan tâm giúp đỡ phụ nữ. Vậy chị em phụ nữ ta phải nhận rõ địa vị làm người chủ và nhiệm vụ người làm chủ nước nhà; phải có quyết tâm mới, đạo đức mới, tác phong mới để làm trọn nghĩa vụ mới của mình là góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội…”.

Nhân kỷ niệm 87 năm ( 20/10/1930-20/10/2017) ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt nam, kể mẫu chuyện Bác nói về sự bình đẳng đối với phụ nữ chúng ta: “ Phụ nữ muốn được bình đẳng không phải bảo Đảng và Chính phủ hay nam giới giải quyết mà phải tự đấu tranh phấn đấu giành lấy”. Bác Hồ rất quan tâm đến phụ nữ, đi đến đâu Bác cũng thường hỏi về phụ nữ. Một lần, tới một hội nghị nhìn suốt dọc hội trường Bác hỏi: “ Này các chú, phụ nữ đâu mà không thấy phụ nữ ngồi hàng đầu? ”. Rồi Bác lại hỏi tiếp “ Các cô gái có đó không ? Có ạ. Vậy mời lên đây ngồi. Ngay việc ngồi cũng không bình đẳng. Phụ nữ muốn được bình đẳng không phải bảo Đảng và Chính phủ hay nam giới mời lên ngồi mới ngồi mà phải tự đấu tranh phấn đấu giành lấy”. Đó chính là lời căn dặn cũng như mong muốn của Bác Hồ đối với phụ nữ, bởi đối với phụ nữ bao giờ Bác Hồ cũng dành sự quan tâm nhiều nhất. Thường đi đến đâu hoặc làm việc gì Bác Hồ cũng nói đến phụ nữ và phong trào phụ nữ. Bác thường nhắc: lực lượng phụ nữ không nhỏ, có khi số lượng còn đông hơn nam giới, vì thế khi giải quyết việc gì trong dân, điều quan trọng là phải làm như thế nào đối với phụ nữ. Ở Việt Nam, Châu Á, Châu Phi, sự bất bình đẳng giữa nam và nữ rất rõ rệt. Phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt hai lần bị bóc lột: Đế quốc và ý thức hệ phong kiến với “ tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” đã đè nặng lên người phụ nữ.

Bác Hồ luôn nhấn mạnh như vậy. Vì thế mọi đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ bao giờ cũng chú ý đến phụ nữ. Trong di chúc của Bác Hồ cũng có những đoạn riêng viết về phụ nữ: “ Tháng 5-1968, khi tôi xem lại thư này, tôi thấy cần viết thêm mấy điểm. Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước; phụ nữ đảm đang đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách nhiều công việc kể cả lãnh đạo. Phụ nữ phải phấn đấu vươn lên, đây là một cuộc cách mạng”.

Qua mẫu chuyện trên, liên hệ Cơ quan Ban dân tộc tỉnh hiện nay, có tổng số cán bộ, công chức và người lao động là 25 người; trong đó, nữ có 9 người chiếm hơn 36% . Trong những năm qua được lãnh đạo cơ quan tạo điều kiện rất thuận lợi cho phụ nữ làm việc và hoạt động; từ đó, chị em đã nhận thức về trách nhiệm và vai trò của phụ nữ trong rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ được giao; do đó đã chủ động tham mưu, đề xuất những việc làm cụ thể; có nhiều hiến kế và tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần nhất định trong việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời đảm đang tốt việc gia đình của mình; do vậy, hằng năm đều có 100% chị em đạt cuộc vận động “ Trung thành, tận tỵ, gương mẫu, sáng tạo”, thể hiện rõ sự bình đẳng nam nữ trong cơ quan.