Quyết định 372/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh về việc phân công kết nghĩa, giúp đỡ các xã, huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam

Quyết định 372/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh về việc phân công kết nghĩa, giúp đỡ các xã, huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam được đăng tải tại đây

Tin liên quan