Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 6/10/2014 của UBND tỉnh về việc tập trung nâng cao và cải thiện chỉ số CCHC

Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 6/10/2014 của UBND tỉnh về việc tập trung nâng cao và cải thiện chỉ số CCHC được đăng tải tại đây

Tin liên quan