Quyết định 3512/QĐ-UBND ngày 6/11/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định 3512/QĐ-UBND ngày 6/11/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được đăng tải tại đây

Tin liên quan