HƯỚNG DẪN tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về cải cách hành chính

Kênh thông tin đường đây nóng cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam mong nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về cải cách hành chính theo các nội dung sau đây:

1. Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện thủ tục hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước như: Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm.

2. Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:

- Tên cơ quan tiếp nhận kênh thông tin đường dây nóng cải cách hành chính: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại tiếp nhận thông tin đường dây nóng:

- Điện thoại cố định (trong giờ làm việc hành chính): 0510.3833199 (Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ);

- Điện thoại di động: 0914065627 (tiếp nhận thông tin trong thời gian từ 07h 00 đến 19h00 hàng ngày, kể cả thứ Bảy, chủ Nhật).

- Địa chỉ thư điện tử: cchcquangnam@gmail.com.

3. Lưu ý:

- Phản ánh kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; nêu rõ nội dung phản ánh, kiến nghị. Đường dây nóng sẽ không tiếp nhận các thông tin chung chung, không có căn cứ xác định đơn vị, cá nhân liên quan.

- Người cung cấp thông tin sẽ được giữ bí mật về danh tính, điện thoại, địa chỉ, nội dung phản ánh và được phản hồi kết quả xử lý.

Tin liên quan