Hướng dẫn khai báo y tế toàn dân qua ứng dụng NCOVI

Ứng dụng NCOVI do Tập đoàn VNPT nghiên cứu, phát triển theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế


Hướng dẫn khai báo y tế toàn dân qua ứng dụng NCOVI được đăng tải tại đây

Tin liên quan