ĐẠI HỘI CHI BỘ BAN DÂN TỘC TỈNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020-2025.

Sáng 20/5/2020, Ban Dân tộc tỉnh tiến hành đại hội chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phan Đức Thấn - UVTV- Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Sáng 20/5/2020, Ban Dân tộc tỉnh tiến hành đại hội chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phan Đức Thấn - UVTV- Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Ban Dân tộc đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực tham mưu, đề xuất thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao, nhất là chương trình 135, Quyết định số 2085/QĐ-TTg; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 498/QĐ-TTg; đẩy mạnh công tác kết nghĩa với các xã nghèo miền núi theo Chỉ thị 23-CT/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam. Mặt khác, chăm lo công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, xây dựng Đề án vị trí việc làm, đảm bảo an ninh, trật tự cơ quan...quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng và thông tin tình hình thời sự, vấn đề dư luận quan tâm cho cán bộ, đảng viên. Duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác quản lý đảng viên và kết nạp 03 quần chúng ưu tú vào Đảng. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và tiến hành bình quân 02 cuộc kiểm tra, giám sát hằng năm. Lãnh đạo đoàn thể thực hiện đúng quy định của điều lệ và Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đ/c A Lăng Mai - Trưởng ban Dân tộc phát biểu khai mạc Đại hội
Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Đại hội đã nêu rõ mục đích kiên định chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính, văn hóa công sở; phát huy vai trò hạt nhân chính trị và nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy cơ quan tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã đề ra chỉ tiêu cụ thể phấn đấu trong nhiệm kỳ đến, cụ thể như: Hằng năm phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; có 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc đạt quy định; Xây dựng cơ quan hằng năm đạt chuẩn văn hóa; có 100% tổ chức đoàn thể đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hằng năm đạt Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 02 đảng viên mới; hằng năm kiểm tra, giám sát chuyên đề từ 02 đảng viên trở lên.
 
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phan Đức Thấn - UVTV - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Chi bộ Ban Dân tộc đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, chi bộ tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị như đã nêu tại báo cáo chính trị; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số; có giải pháp phù hợp để quản lý tốt công tác kết nghĩa với các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa...; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con đồng bào. Thường xuyên nắm bắt diễn biến và giải quyết vướng mắc về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng; tạo sự lan tỏa thực sự trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; làm tốt công tác cán bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú ý phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề; đảm bảo quy trình, hồ sơ, thủ tục. Lãnh đạo đoàn thể tiếp tục phát huy phong trào thi đua yêu nước; tích cực thâm gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tại Đại hội, đồng chí đã đề nghị đảng viên phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận thông qua các văn bản trình đại hội; bầu cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên đảm bảo tiêu chuẩn, năng lực thực tiễn.

Đ/c Phan Đức Thấn - UVTV - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối
tặng hoa chúc mừng các đ/c Cấp ủy Chi bộ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo chính trị; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX; Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IX và thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Đại hội đã bầu cấp ủy khóa mới gồm 05 đồng chí, đồng chí Alăng Mai - Trưởng Ban Dân tộc được bầu vào chức danh bí thư chi bộ; bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Tin liên quan