Kế hoạch Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020

Kế hoạch 4054/KH-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020

Kế hoạch 4054/KH-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh được đăng tải tại đây

Tin liên quan