Lễ ký kết Chương trình kết nghĩa giữa BIDV chi nhánh Hội An và xã Tà Lu – Đông Giang

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc tiếp tục tăng cường công tác kết nghĩa giúp đỡ các xã miền núi đặc biệt khó khăn; Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn, xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025.

Ngày 03 tháng 10 năm 2020 Ban lãnh đạo BIDV chi nhánh Hội An cử Đoàn công tác do ông Lê Viết Vũ, Giám đốc, các thành viên Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, đến thăm, làm việc tổ chức ký kết chương trình kết nghĩa giữa hai đơn vị.

Cũng tại buổi lẽ ký kết BIDV chi nhánh Hội An đã trực tiếp tặng UBND xã Tà Lu 01 màn hình ti vi 65 in, tặng 02 thôn của xã Tà Lu mỗi thôn 01 dàn máy vi tính để phục vụ hoạt động, hỗ trợ thắp sáng hơn 600m đường quê.