QUYẾT TÂM THƯ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ III

Ngày 26 và 27/9/2019, tại Thành phố Tam Kỳ, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ III được tổ chức thành công tốt đẹp.

Tham dự Đại hội có 250 đại biểu được bầu chọn từ Đại hội, Hội nghị ở cấp huyện, thị, thành phố và các cơ quan, đơn vị của tỉnh; gần 200 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.