Viếng hương Mẹ Việt Nam Anh Hùng Hồ Thị Nô

Được sự thống nhất của Chi ủy và hỗ trợ của Lãnh đạo Ban Dân tộc, ngày 05/3/2021, Công đoàn Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Chi đoàn thanh niên Ban Dân tộc tổ chức Đoàn hành trình về nguồn viếng hương tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Nô tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My.