Chi đoàn Thanh niên Ban Dân tộc tỉnh hưởng ứng "Tết trồng cây"

Thực hiện kế hoạch của Đoàn khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ ra quân thực hiện công trình thanh niên năm 2021 gắn với Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Ngày 02/3/2021, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam, Chi đoàn Thanh niên Ban Dân tộc tỉnh đã tham gia hưởng ứng "Tết Trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Dịp này, các đoàn viên của Chi đoàn đã trồng 02 cây Osaka (hoa vàng) và gắn biển công trình Thanh niên Chi đoàn Ban Dân tộc tỉnh để tặng lưu niệm tại bảo tàng tỉnh.


Đây là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn đoàn và là dịp để tuổi trẻ Quảng Nam tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện tham gia thực hiện các công trình, phần việc trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội, hỗ trợ cho đời sống nhân dân. Tháng Thanh niên năm nay là dịp cao điểm thi đua kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/2021) và lần đầu tiên nội dung về Tháng Thanh niên được chính thức ghi nhận trong Luật Thanh niên năm 2020, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Tin liên quan