Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam ký Giao ước kết nghĩa giai đoạn 2021- 2025 và triển khai công tác kết nghĩa năm 2021 tại xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn.

Đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam khảo sát, đánh giá kết quả triển khai các mô hình kết nghĩa tại xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn và tổ chức ký Giao ước kết nghĩa giai đoạn 2021- 2025, triển khai công tác kết nghĩa năm 2021.

Sáng ngày 07/4/2021, đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh do đồng chí Đặng Tấn Giản - Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã có chuyến kiểm tra, đánh giá hiệu quả các mô hình kết nghĩa do Ban Dân tộc hỗ trợ tại xã Phước Chánh và ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2021- 2025 giữa hai đơn vị Ban Dân tộc tỉnh và UBND xã Phước Chánh. Tham dự ký kết giao ước kết nghĩa có đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Ban, Phòng Dân tộc huyện Phước Sơn; Thường trực Đảng ủy, HĐND , UBND xã và đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã Phước Chánh.
 

Trước đó, Đoàn công tác đã tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả các dự án kết nghĩa mà Ban Dân tộc tỉnh đã hỗ trợ triển khai tại địa phương từ năm 2017 đến năm 2020, như: Mô hình trồng Chanh không hạt, Mô hình nuôi bò lai Sin sinh sản, Mô hình Điểm văn hóa đọc, Mô hình nuôi vịt Xiêm... Qua đánh giá, các mô hình đã mang lại ý nghĩa nhiều mặt trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào tại địa phương.

 

Toản cảnh buổi Ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2021- 2025

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và nhu cầu của địa phương, Đoàn công tác và lãnh đạo địa phương cùng thảo luận, phân tích những nội dung phối hợp, hỗ trợ trong công tác kết nghĩa trong thời gian đến. Với phương châm “thiết thực, hiệu quả và bền vững”, Ban Dân tộc tỉnh và xã UBND xã Phước Chánh đã ký kết Giao ước Kết nghĩa giai đoạn 2021- 2025 và triển khai nội dung kết nghĩa năm 2021. Theo đó, nội dung chương trình kết nghĩa trong giai đoạn 2021-2025 tiếp tục bám sát văn bản chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2020- 2025; các hoạt động kết nghĩa gắn liền với tình hình thực tiễn của địa phương, đảm bảo tính hiệu quả, bền vững và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

 

Phối hợp cùng với các đơn vị kết nghĩa và chính quyền xã Phước Chánh tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình đã hỗ trợ, đồng thời nghiên cứu, triển khai các mô hình hỗ trợ mới như: Mô hình trồng cam Vinh, Mô hình nuôi heo đen, Mô hình phát triển vùng nguyên liệu đỗ xanh, Mô hình trồng nén... tại địa phương. Bên cạnh đó, Ban Dân tộc tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền vận động và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân; hỗ trợ chính quyền địa phương thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội hằng năm, phấn đấu đưa Phước Chánh trở thành xã Nông thôn mới vào năm 2025.

Tin liên quan