Tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020

Công an tỉnh công bố quyết định và tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam, đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020.

Sáng ngày 02/6/2021, tại Hội trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức công bố Quyết định số 50/QĐKT-CAT-PX03 của Giám đốc Công an tỉnh về việc tặng Giấy khen cho cán bộ, công chức, nhân viên Ban Dân tộc tỉnh, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020.