UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn II)

Ngày 01/9/2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5804/KH-UBND về Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn II)

Mục đích nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015, qua đó  nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào DTTS góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực ở vùng DTTS của tỉnh. 

Đối tượng nhóm vị thành niên, thanh niên là người DTTS chưa kết hôn; các cặp vợ chồng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; phụ huynh học sinh; cha, mẹ của nam, nữ thanh niên trong độ tuổi vị thành niên; phụ nữ, nam giới người DTTS;cán bộ cơ sở tham gia tuyên truyền; các tổ chức đoàn thể; già làng, bí thư chi bộ,trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào DTTS và người dân vùng DTTS; Bộ đội biên phòng, giáo viên, học sinh các trường cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông vùng DTTS.

Ảnh sưu tầm. Nguồn:VTV.VN

Nội dung Kế hoạch, tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động, tư vấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào DTTS về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các Đài truyền thanh cơ cở, Trang thông tin điện tử,... nhằm cung cấp thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật về hôn nhân, phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Dân số và Gia đình và các văn bản liên quan đếncông tác triển khai thực hiện Đề án; tuyên truyền về tác hại của tảo hôn và hônnhân cận huyết thống.  Tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các xã, huyện, các trường có cấp học trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trường dân tộc nội trú để tuyên truyền sâu rộng về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền; các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí trực tiếp tại thôn, tổ, điểm dân cư.

Biên soạn, phát hành tài liệu, sản phẩm tuyên truyền về hôn nhân và phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống: Rà soát, lựa chọn và biên soạn tài liệu hướng dẫn, tìm hiểu về pháp luật hôn nhân và gia đình; về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của các nhóm đối tượng tuyên truyền. Tài liệu tập huấn về kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấnpháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình, về phòng, chống tảo hôn và hôn nhâncận huyết thống trong vùng DTTS. Tài liệu hỏi đáp về hôn nhân, về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tờ rơi, tờ gấp, pa nô, áp phích, tranh cổ động, khẩu hiệu,... tuyên truyền pháp luật về hôn nhân, dân số và gia đình.  Xây dựng các băng hình, đĩa hình truyền thông, xây dựng các chuyên mục, chương trình trên đài, báo, tạp chí,... 

Triển khai nhân rộng Mô hình điểm và các mô hình chuyên đề “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại địa phương, nhằm triển khai các hoạt động truyền thông, vận động, tư vấn, can thiệp, nghiên cứu, ứng dụng triển khai nhân rộng các mô hình phù hợp nhằm thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng thực hiện ngăn ngừa, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS

Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia tuyên truyền, ngăn ngừa tảo hôn và kết hôn cận huyết thống ở cơ sở: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân, phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho cán bộ làm công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện; lãnh đạo UBND xã, cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ tư pháp - hộ tịch, trưởng các đoàn thể ở cơ sở, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, đoàn thể thôn, già làng, người uy tín và người DTTS.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn hóa.

Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết Kế hoạch thực hiện Đề án.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025; nguồn kinh phí viện trợ, hỗ trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong
và ngoài nước (nếu có).

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung được giao trong kế hoạch có hiệu quả; là cơ quan thường trực theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện Đề án; định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Ủy ban Dân tộc theo quy định.

Tin liên quan