Hướng dẫn khai báo y tế điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid.19

Để thực hiện khai báo y tế điện tử thông qua quét mã QR code, phục vụ kiểm soát vào ra tại các công sở, nơi công cộng và truy vết dịch tể khi có yêu cầu, đề nghị người dân thực hiện khai báo y tế qua các kênh: khaibaoyte.quangnam.gov.vn; qr.tokhaiyte.vn; các ứng dụng VHD, Bluezone, Ncov.

Để đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện khai báo điện tử phục vụ phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt một số công việc như sau:

1. Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các chủ hộ kinh doanh, quản lý các địa điểm công cộng tập trung đông người:

- Thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện Đăng ký điểm kiểm dịch/checkin cho cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khaibaoyte.quangnam.gov.vn để kiểm soát vào và ra cơ quan, đơn vị hằng ngày đối với khách đến và đi thông qua mã QR. 

- Đảm bảo mạng wifi, internet ổn định tại các điểm có mã QR để người dân kết nối internet và khai báo trực tuyến;

- Cử người giám sát, hỗ trợ người cần sự trợ giúp việc thực hiện quét mã QR;

- Theo dõi và quản trị thông tin khách vào ra trên trang quản trị, cung cấp danh sách cho lãnh đạo đơn vị khi có yêu cầu. 

2. Đối với người dân:

- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, chấp hành theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.

- Cài đặt các ứng dụng “khai báo và kiểm soát vào ra”, VHD, Bluezone trên điện thoại thông minh.

- Thực hiện khai báo y tế định kỳ (07 ngày 1 lần) trên ứng dụng khai bao và kiểm soát vào ra, VHD. Lưu mã QR code của tờ khai y tế. Trường hợp người không có điện thoại thông minh, người già có thể nhờ người thân khai báo hộ.

- Khi ra vào các cơ quan công sở, công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh, nơi đông người phải thực hiện việc khai báo y tế, đưa mã QR code tờ khai y tế để người kiểm soát quét mã thực hiện check in/check out khi vào/ra. 

- Hợp tác với cơ quan chức năng, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ phục vụ truy vết phòng chống dịch khi có yêu cầu.

3. Hướng dẫn khai báo y tế điện tử 

 

 

 

Cách 1: Khai báo trên ứng dụng “Khai báo & Kiểm soát vào ra”

Bước 1: Tải ứng dụng

Tải ứng dụng “Khai báo & Kiểm soát vào ra” trên CHPlay/ Apple store

Bước 2: Khai báo thông tin

Mở ứng dụng “Khai báo & Kiểm soát vào ra” ð chọn thẻ “Khai báo”

Tiến hành cập nhật đầy đủ các thông tin trên biểu mẫu, các thông tin gắn “*” là các trường dữ liệu bắt buộc cung cấp thông tin.

Sau khi cập nhật đầy đủ thông tin, chọ “Gửi khai báo”, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin.

Nếu thông tin cung cấp chưa đầy đủ, hệ thống sẽ thông báo “Vui lòng cập nhật đầy đủ các thông tin bắt buộc”