Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đinh Văn Hươm - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Description: D:\LOAN 2021\BẢN TIN\quý IV\làm việc HĐND.jpg
Đồng chí Đinh Văn Hươm - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh, năm 2021, tình hình kinh tế xã hội các huyện miền núi và sản xuất, đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số mặc dù chịu nhiều tác động của thiên tai, dịch bệnh nhưng với sự chủ động của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và sự hỗ trợ kịp thời của Trung ương, tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị ở các huyện miền núi tiếp tục giữ vững ổn định, công tác phòng, chống dịch Covid- 19 được kiểm soát; tình hình sản xuất, đời sống của đồng bào tiếp tục được các ngành,địa phương chăm lo hỗ trợ kịp thời. Tính đến nay, đã có 29/94 xã miền núi được công nhận xã đạt chuẩn NTM, tỷ lệ đạt chuẩn 30,8%. Đối với 6 huyện miền núi cao có 10/64 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, tỷ lệ đạt chuẩn 15,6%; không còn xã đạt dưới 8 tiêu chí; còn 62 xã đạt dưới 15 tiêu chí... Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, trong đó mưa lũ đã  làm  khoảng 56 ngôi nhà bị thiệt hại do sạt lở đất; những trận mưa giông kèm lốc xoáy, giông sét gây cháy 22 ngôi nhà của đồng bào dân tộc thiểu số; tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số huyện Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My…, tỷ lệ hộ nghèo cao; tình trạng khai thác tài nguyên, lâm khoáng sản ở một số địa phương vẫn xảy ra, chưa được ngăn chặn; vệ sinh môi trường tại các khu dân cư chưa đảm bảo; nguồn thu ngân sách huyện và xã đạt thấp, huy động được đóng góp của nhân dân gặp khó khăn nên không đảm bảo kinh phí đối ứng thực hiện các dự án, nợ đọng xây dựng cơ bản tương đối lớn.

Trong năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn của tỉnh, nhất là các chính sách do Ban Dân tộc tỉnh  chủ trì quản lý; tích cực phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương có liên quan  chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình phát triển kính tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, đảm bảo theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương,Ủy ban Dân tộc và của UBND tỉnh; đã đề xuất xây dựng các Đề án đăng ký trong chương trình công tác của UBND tỉnh trong năm 2022, như; Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025; Đề án Quy định mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2030; Đề án Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Đề án Hỗ trợ hộ gia đình mất đất sản xuất nông nghiệp  do thiên tai vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025.

Kết luận Tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh  Đinh Văn Hươm đánh giá cao những nổ lực và kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2021 Đồng thời đồng chí Trưởng Ban đề nghị Ban Dân tộc tỉnh quan tâm, nghiên cứu bổ sung một số ý kiến tham gia của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo, đồng thời tiếp tục bám sát các chương trình, chính sách của Trung ương, các nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tễ xã hội các huyện miền núi để phối hợp với các ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả hợn trong thời gian tới. Đồng chí Trưởng ban Dân tộc  HĐND tỉnh lưu ý trong xây dựng Nông thôn mới đối với miền núi trong thời gian đến phải đi từ cụm dân cư, đến xã...để chăm lo về mức sống, đời sống, sinh kế cho bà con; có sự phối hợp giám sát việc triển khai của các ngành trong việc thực hiện chính sách, nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm đảm bảo các chính sách được ban hành đi vào thực tiễn...Đề nghị Ban Dân tộc tỉnh tăng cường hơn nữa việc tham gia đóng góp ý kiến vào các Đề án liên quan đến chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; rà soát các nội dung, xác định bất cập, hạn chế trong thời gian qua để đề ra giải pháp thực hiện tốt hơn nữa trong giai đoạn tới./.

Tin liên quan