Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào Dân tộc thiểu số

Phòng Dân tộc huyện Nam Trà My Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào Dân tộc thiểu số tại xã Trà Tập

Phòng Dân tộc huyện Nam Trà My đã phối hợp với UBND xã Trà Tập trao 500 gốc quế Trà My cho hộ gia đình ông Hồ Văn Văn và bà Hồ Thị Vang - Dân tộc Xê đăng (thôn 2, xã Trà Tập). Đây là hoạt động trên cơ sở thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Nam Trà My về việc 03 cán bộ công chức, viên chức giúp 01 hộ đồng bào Dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn huyện để thoát nghèo. Theo đó, UBND huyện Nam Trà My giao Phòng Dân tộc huyện giúp 01 hộ nghèo là hộ gia đình ông Hồ Văn Văn và bà Hồ Thị Vang - Dân tộc Xê đăng, thôn 2, xã Trà Tập. 

Description: D:\11 CÁ NHÂN\2021\pdt.jpg

          Trong thời gian đến, Phòng Dân tộc huyện sẽ phối hợp với UBND xã Trà Tập tiến hành kiểm tra việc trồng và chăm sóc quế  của hộ gia đình, đồng thời sẽ tiếp tục hỗ trợ giống quế Trà My để gia đình tiếp tục mở rộng trồng, giúp gia đình có điều kiện làm ăn, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên, phấn đấu để thoát. Đây cũng là phương thức để bảo tồn giống quế gốc Trà My.

Tin liên quan