Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tham dự và tham luận tại Hội thảo Khoa học "Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My - Công tác bảo tồn và phát triển"

Nhận lời mời của Ban tổ chức, ngày 06/12, đồng chí Đặng Tấn Giản, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tham dự và phát biểu tham luận tại Hội thảo khoa học “Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My - Công tác bảo tồn và phát triển” do UBND huyện Bắc Trà My tổ chức

Vừa qua, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức Hội thảo khoa học “Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My - Công tác bảo tồn và phát triển”. Tham dự chương trình có đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung -  UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Trần Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài tỉnh. Hội thảo là dịp để các nhà nghiên cứu, nhà hoạt động thực tiễn, nhà quản lý luận bàn về những nét đặc trưng văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My; đánh giá thực trạng, định vị giá trị, vai trò các di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số tại địa phương cũng như gợi mở, đề xuất các chủ trương, giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay.