Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực của công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh trong năm 2021

Công tác kết nghĩa luôn được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh hết sức quan tâm, để trong thời gian đến đạt hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững gắn với thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức và hành động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh

Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực của công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh trong năm 2021

Công tác kết nghĩa luôn được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh hết sức quan tâm, để trong thời gian đến đạt hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững gắn với thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức và hành động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh, ngày 09/9/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về tăng cường đổi mới công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.

Description: A group of people posing for a photo

Description automatically generated

Đoàn công tác của UBND thành phố Tam Kỳ do ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Chủ tịch UBND thành phố đến làm việc ký kết chương trình kết nghĩa với UBND huyện Nam Giang và với các xã Biên giới đất liền La Êê và La Dê huyện Nam Giang

Đến nay, toàn tỉnh đã có 95 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp kết nghĩa với 67 xã miền núi của tỉnh, 09 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng kết nghĩa với 9 huyện miền núi và kết nghĩa đỡ đầu 14 xã biên giới đất liền của tỉnh. 

Các đơn vị kết nghĩa đã vào cuộc, triển khai tích cực nhiều hoạt động như: Phân công, thành lập tổ thực hiện công tác kết nghĩa, tiến hành khảo sát thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch, ký kết thực hiện. 

Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, thiên tai mưa, lũ, sạt lỡ miền núi gây thiệt hại lớn tài sản, ách tắt giao thông, mặc dù nguồn lực vật chất còn hạn chế. Các đơn vị nhận kết nghĩa xác định tư tưởng đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và có ý nghĩa lớn, nên đã có sự tập trung hỗ trợ, giúp đỡ cùng với các xã miền núi định hướng phát triển kinh tế - xã hội, hình thành nhiều mô hình phát triển sản xuất, hỗ trợ nhiều loại giống cây trồng, con vật nuôi, phân bốn; hỗ trợ, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật như, nhận giúp đỡ hộ nghèo, ... với nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cả về vật chất và tinh thần đối với địa phương miền núi nhận kết nghĩa, với tổng giá trị hỗ trợ, đầu tư trong năm 2021 hơn 20 tỷ đồng.

Agribank Quảng Nam hỗ trợ Mô hình trồng bưởi da xanh cho 616 hộ gia đình tại xã Lăng, Tây Giang

Một số hoạt động tiêu biểu, ý nghĩa như: Mô hình trồng bưởi da xanh (3710 cây), ổi 300 cây; mô hình nuôi bò sinh sản ở nhiều hộ dân (39 con hơn 757 triệu đồng); nuôi heo đen hơn 100 con; mô hình hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh tế cho thanh niên, phụ nữ (15 hộ gia đình); hàng nghìn con ngan, vịt; hỗ trợ trồng quế, keo cho các hộ gia đình; hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, lắt đặt nhiều hệ thống điện mặt trời chiếu sáng đường quê; xây dựng các phòng học; tặng ti vi, vi tính; tặng hàng trăm suất học bổng cho các em học sinh ... qua đó đã góp phần phát triển diện mạo nông thôn miền núi, nhiều hộ có thêm cơ hội vươn lên thoát nghèo. Điển hình các đơn vị triển khai tốt ở về hỗ trợ để các hộ nghèo phát triển kinh tế.