Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Ban Dân tộc tỉnh năm 2022

Ngày 04/01/2022, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2021; đồng thời, đề ra phương hướng và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Ngày 04/01/2022, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2021; đồng thời, đề ra phương hướng và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí A Lăng Mai -Trưởng Ban Dân tộc, chủ trì; đồng chí Hồ Thị Tuyết Vân - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc, đồng chủ trì; cùng toàn thể 20/21 công chức và người lao động cơ quan Ban Dân tộc.

 

 

Description: D:\10. VĂN PHÒNG\HN CBCC 2022\chinhs\quanh cảnh hội nghị].jpg
Quang cảnh Hội nghị

 

  Năm 2021, tập thể lãnh đạo Ban Dân tộc đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy tối đa trách nhiệm, vai trò của cá nhân trong công việc; thực hiện kiểm tra, chỉ đạo sâu sát và xử lý kịp thời thiếu sót và hạn chế, tạo điều kiện để CC-NLĐ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công chức, người lao động nghiêm túc chấp hành các quy chế, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá, xếp loại công chức năm 2021: có 21/21 công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ; 10 công chức được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 47,6%. Hầu hết CC-NLĐ được công nhận danh hiệu lao động tiến tiến; trong đó, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở có 03 đồng chí, đạt 14,28%; có 100% tập thể phòng đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó, 25% tập thể phòng đạt danh hiệu lao động xuất sắc. Các chỉ tiêu đều đạt theo Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2021 đề ra.

Với tinh thần dân chủ, nêu cao trách nhiệm, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp cần thực hiện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2022, nhất là tập trung cho Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.  Hội nghị đã tiến hành khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021; trong đó, Khen thưởng cho 03 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; Tặng giấy khen của Trưởng Ban cho 14 cá nhân và 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021; Tặng 02 Giấy khen của Trưởng Ban cho 02 cá nhân về thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Quảng Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; Tặng 10 Giấy khen của Trưởng ban cho 10 cá nhân về tham gia hoạt động và lập thành tích tại Hội thao Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống cơ quan dân tộc (3/5/1946-3/5/2021); Tặng 03 Giấy khen của Trưởng Ban cho 03 cá nhân có thành tích về kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020. Ngoài ra, BCH Công đoàn cũng tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 10 cá nhân đạt cuộc vận động người CB "trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" và đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2021.

Sau một buổi làm việc tích cực, khẩn trương, hội nghị đã thông qua các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đề ra Nghi quyết mới năm 2022. Các chỉ tiêu đề ra đã được Hội nghị biểu quyết với 100% ý kiến nhất trí. 

Năm 2022 là năm đầu triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Vì vậy, phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí A Lăng Mai – Trưởng Ban Dân tộc yêu cầu các phòng, công chức và người lao động tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm qua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Description: D:\10. VĂN PHÒNG\HN CBCC 2022\chinhs\khen thưởng.jpg
Khen thưởng cho các cá nhân  lập thành tích tại Hội thao Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống cơ quan dân tộc (3/5/1946-3/5/2021) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu