Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ

Ngày 07/01/2021, Ban Dân tộc tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ thuộc Ban Dân tộc. Đồng chí A Lăng Mai, Trưởng Ban chủ trì hội nghị. Tham dự có tập thể công chức thuộc Ban Dân tộc.

Ngày 07/01/2021, Ban Dân tộc tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ thuộc Ban Dân tộc. Đồng chí A Lăng Mai, Trưởng Ban chủ trì hội nghị. Tham dự có tập thể công chức thuộc Ban Dân tộc. 

Tại buổi lễ, thừa uỷ nhiệm của Trưởng Ban Dân tộc, đồng chí Trịnh Minh Nghĩa- Chánh Văn phòng Ban công bố các Quyết định của Trưởng Ban về việc điều động, bổ nhiệm: đồng chí Võ Văn Tiến, nguyên Trưởng Phòng Chính sách Dân tộc giữ chức vụ Trưởng Phòng Chính sách và Tuyên truyền thuộc Ban; đồng chí Hồ Thị Tuyết Vân, nguyên Trưởng phòng Tuyên truyền & Địa bàn giữ chức vụ Chánh Thanh tra Ban; đồng chí Hồ Văn Thành, Phó Chánh Thanh tra Ban giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Chính sách và Tuyên truyền, kể từ ngày 01/01/2022.

 

Đ/c A Lăng Mai, Trưởng Ban trao quyết định bổ nhiệm các đồng chí:

Võ Văn Tiến, Hồ Thị Tuyết Vân và Hồ Văn Thành

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí A Lăng Mai, Trưởng Ban gửi lời chúc mừng đến các đồng chí Võ Văn Tiến, Hồ Thị Tuyết Vân và Hồ Văn Thành với chức trách, vị trí công tác mới. Đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm từ thực tiễn công tác, cùng lãnh đạo phòng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ban Dân tộc, nhất là mảng thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, đề nghị tập thể cán bộ chủ chốt cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, phối hợp cùng tham mưu lãnh đạo Ban điều hành trong thực hiện nhiệm vụ QLNN về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Võ Văn Tiến thay mặt những công chức được bổ nhiệm bày tỏ xúc động và cảm ơn sự tín nhiệm của tập thể Chi ủy Ban, Lãnh đạo Ban và công chức cơ quan. Đồng thời, bày tỏ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo và công chức cơ quan thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

Tin liên quan