Viếng hương Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022

Nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022, sáng ngày 07/2/2021 (mùng 7 Tết), toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã đến viếng hương Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Phường An Phú, TP.Tam Kỳ.

Trong không khí đầu Xuân Nhâm Dần năm 2022, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan Ban Dân tộc do đồng chí Trưởng Ban A Lăng Mai đã đến và thành kính đặt vòng hoa, thắp hương tưởng nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng vì nền độc lập, tự do của nước nhà. Cũng là nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp “ Uống nước nhớ nguồn”, “ Ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc ta.

Đoàn CBCC cơ quan Ban Dân tộc thành kính dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ đầu Xuân Nhâm Dần 2022