Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Anh Tuấn Làm việc với huyện Bắc Trà My về công tác chuẩn bị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh, giai đoạn 2021-2025

Ngày 11/3/2022, đồng chí Trần Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam đi kiểm tra thực tế và làm việc với UBND huyện Bắc Trà My về công tác chuẩn bị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh, giai đoạn 2021-2025; cùng tham dự có đồng chí A Lăng Mai, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – TB và XH, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My và các đơn vị, phòng trực thuộc huyện.

                                       

                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tin liên quan