Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Anh Tuấn Làm việc với huyện Bắc Trà My về công tác chuẩn bị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh, giai đoạn 2021-2025

Ngày 11/3/2022, đồng chí Trần Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam đi kiểm tra thực tế và làm việc với UBND huyện Bắc Trà My về công tác chuẩn bị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh, giai đoạn 2021-2025; cùng tham dự có đồng chí A Lăng Mai, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – TB và XH, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My và các đơn vị, phòng trực thuộc huyện.

 Đoàn công tác tỉnh đã đến kiểm tra thực tế địa điểm dự kiến triển khai xây dựng công trình cầu vượt lũ tại thôn 2, xã Trà Giang; nghe UBND huyện báo cáo kết quả chuẩn bị, kiến nghị, đề xuất và ý kiến phát biểu của các sở, ngành liên quan. Theo đó, các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tại huyện Bắc Trà My đến năm 2025 là tập trung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất cho khoảng 350 hộ dân; xây mới, nâng cấp 10 công trình nước sinh hoạt tập trung; cơ bản hoàn thành công tác sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư cho người dân tại xã Trà Giác và các xã ĐBKK; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân; phát triển giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đẩy mạnh thực hiện bình đẳng giới và công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động trên địa bàn. Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 hơn 316 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư 188,9 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 127,6 tỷ đồng.

Description: IMG_2366

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác tỉnh khảo sát thực tế địa điểm dự kiến xây dựng công trình cầu vượt lũ tại thôn 2, xã Trà Giang

Tham gia ý kiến tại chương trình làm việc, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh- cơ quan thường trực tham mưu Chương trình đánh giá cao kết quả phối hợp, chuẩn bị của huyện Bắc Trà My. Để triển khai hiệu quả Chương trình trên địa bàn huyện trong năm 2022 và trong cả giải đoạn 2022 – 2025, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đề nghị địa phương thực hiện tập trung, hiệu quả các nội dung, dự án trong danh mục đầu tư theo đúng quy định tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021, Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh, Trung ương, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam; đồng thời kiến nghị bố trí đủ tỉ lệ đối ứng từ ngân sách tỉnh và địa phương, chủ động chuẩn bị các nguồn lực đối ứng để thực hiện các chương trình, dự án trong danh mục đầu tư; trong đó, năm 2022 ưu tiên kinh phí thực hiện các hạng mục, dự án đầu tư có tính chất bức thiết với nhu cầu của địa phương và người dân.

Description: IMG_2405

Đồng chí A Lăng Mai, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh phát biểu ý kiến tại chương tình làm việc

Phát biểu kết luận và chỉ đạo, đồng chí Trần Anh Tuấn biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tích cực của cơ quan thường trực và huyện Bắc Trà My trong công tác tham mưu, chuẩn bị các nội dung, điều kiện nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Lãnh đạo tỉnh đề nghị địa phương tiếp thu ý kiến phát biểu của các sở, ngành, điều chỉnh, tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị theo quy định trên tinh thần “tập trung, hiệu quả, bám sát nhu cầu và nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn trong quá trình triển khai, đảm bảo thực hiện Chương trình đạt hiệu quả cao và bền vững”.

Tin liên quan