Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam làm việc với Đoàn công tác Báo Dân Tộc và Phát triển

Sáng ngày 01/4/2022, Lãnh đạo Ban Dân tộc có buổi làm việc với Đoàn công tác Báo Dân tộc và Phát triển do đồng chí A Lăng Mai, Trưởng Ban Dân tộc chủ trì, cùng lãnh đạo các phòng thuộc Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam để trao đổi, thống nhất đưa Báo Dân tộc và Phát triển kịp thời đến tay đối với người có uy tín.

Hằng năm, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đặt mua khoảng 41.685 tờ báo Dân tộc và Phát triển để cấp phát đến người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay việc phát hành báo Dân tộc và Phát triển chưa đến kịp thời, đầy đủ đến người có uy tín trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đó là một vướng mắc lớn cần được giải quyết. Đồng thời, Ban Dân tộc cũng mong muốn trong thời gian tới, với trách nhiệm, tình cảm của những người làm báo dành cho đồng bào DTTS, Ban Dân tộc đề xuất Báo Dân tộc và Phát triển làm việc với đơn vị phát hành cung cấp danh sách người người uy tín ký nhận hàng quý nhằm đảm bảo quyền lợi cho người uy tín kịp thời tiếp cận thông tin trên Báo. Nội dung thông tin trên Báo Dân tộc và Phát triển luôn là cẩm nang, tư liệu quý trong việc chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào DTTS. 

Buổi làm việc của Ban Dan tộc và Báo Dân tộc & Phát triển tại Ban Dân tộc

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Lê Công Bình, Tổng biên tập Báo Dân Tộc và Phát triển ghi nhận và sẽ làm việc lại với đơn vị phát hành xung quanh vấn đề tồn tại hiện nay là Báo chưa kịp thời và đầy đủ đến với tay người có uy tín trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bên cạnh đó, đồng chí Tổng biên tập Báo thông tin thêm, đơn vị  Báo Dân tộc và phát triển  đã tổ chức đấu thầu phát hành, tuy nhiên đến nay chưa có đơn vị nào đáp ứng đủ điều kiện phát hành. Đồng chí Tổng biên tập mong muốn trong thời gian đến, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tăng cường phối hợp cung cấp thông tin, các sự kiện của địa phương để tuyên truyền lên Báo Dân tộc và Phát triển, nhất là những thông tin liên quan đến triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn của tỉnh Quảng Nam. Đồng chí Tổng biên tập báo tin tưởng  qua buổi làm việc  giữa  hai cơ quan, việc cấp phát báo đến người có uy tín trên địa bàn tỉnh sẽ có sự thay đổi  và mang lại hiệu quả cao. Qua đó, những bài viết về gương điển hình, kinh nghiệm hay trong lao động, sản xuất trên Báo sẽ giúp đồng bào DTTS học hỏi, từng bước vươn lên phát triển kinh tế gia đình; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các DTTS; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Nam ngày càng tốt hơn.

Tin liên quan