Tập huấn bồi dưỡng kiến thức đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 tại huyện Nam Trà My, Bắc Trà My.

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-BDT ngày 25/2/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam về tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức đói với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022. Từ các ngày 11/4-15/4/2022, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức nâng cao vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 với gần 100 người có uy tín tham gia tại 2 huyện Bắc Trà My, Nam Trà My.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Ban Dân tộc tỉnh, UBND và Công an huyện thông tin một số nội dung cơ bản về : Tình hình kinh tế- xã hội 03 tháng đầu năm 2022 của địa phương và tỉnh, một số Chương trình chính sách Nhà nước đầu tư , hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Công tác đấu tranh, vận động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; Cũng cố và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS và các chế độ, chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, hướng dẫn báo cáo, kỹ năng tuyên truyền thông tin, tình hình sản xuất, đời sống, trật tự xã hội tại địa phương.

 

Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức đối với người có uy tín tại huyện Bắc Trà My

 

Cũng tại lớp tập huấn, người có uy tín đã thảo luận và bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đồng thời phản ánh những vấn đề bức xúc nơi đại bàn của mình. Thời gian qua, người có uy tín rất phấn khởi vì đã được các cấp, các ngành, địa phương tạo điều kiện, thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn huyện, vì vậy người có uy tín cũng đã tích cực hoạt động mang lại nhiều hiệu quả cho bà con trong thôn. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập trong thực hiện vai trò của mình, như: một số người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, còn tình trạng uống rượu nhiều gây lãng phí về thời gian và kinh tế gia đình lại vừa gây mất an ninh trong thôn; tình trạng khai thác hủy hoại rừng, trộm cắp vẫn còn diễn ra...

Thông qua 02 lớp tập huấn, Người có uy tín được bồi dưỡng, cập nhật, trang bị một số kiến thức mới, giúp nâng cao kỹ năng, kiến thức, hiểu biết pháp luật để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ những kiến thức cập nhật được này người có uy tín với vai trò nòng cốt của mình họ sẽ phát huy tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân địa phương, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid, công tác hòa giải ở cơ sở... góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Tin liên quan