BAN DÂN TỘC TỈNH TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN PHƯỚC SƠN

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-BDT ngày 25/02/2022 của Ban Dân tộc, Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2022 Ban Dân tộc khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Phước sơn.

Đến dự và phát biểu khai mạc có đồng chí Đặng Tấn Giản-Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; về phía huyện Phước Sơn có đồng chí Hồ Thị Hồng Hảo - Huyện ủy viên-Trưởng phòng Dân tộc huyện cùng với 37/59 người có uy tín của các xã thuộc huyện. Đợt tập huấn lần này Ban Dân tộc sẽ truyền tải 04 Chuyên đề  trong thời gian 02 ngày:

Description: D:\ANH THANH 2022\2022\NCUT\z3420121193932_9e8539d023946336231288031918bee0 (1).jpg

Ông Đặng Tấn Giản – Phó Trưởng Ban Dân tộc phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Chuyên đề thứ nhất: Thông tin tình hình khinh tế xã hội 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng tiếp theo năm 2022, một số chính sách nhà nước đầu tư, hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022 đến 2025, do lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh báo cáo.

Chuyên đề thứ 2: Tình hình an ninh trật tự - an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do lãnh đạo Công an huyện báo cáo.

Chuyên đề thứ 3: Nhiệm vụ trọng tân phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian đến do thường trực UBND huyện báo cáo.

Chuyên đề thứ 4: Nâng cao vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, kỹ năng tuyên truyền chính sách pháp luật và hướng dẫn báo cáo định kỳ đối với người có uy tín do Ban Dân tộc báo cáo.

Description: D:\ANH THANH 2022\2022\NCUT\a2.jpg

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tập huấn lần này nhằm bồi dưỡng  nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho người có uy tín, nhất là việc nắm bắt thông tin kịp thời tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, các chính sách mới được Đảng và Nhà nước đầu tư trên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để Người có uy tín phát huy tôt vai trò, hiệu quả tuyên truyền, vận đồng đồng bào dân tộc ở địa bàn của mình. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách ở địa phương và thực hiện tốt chủ trương của Đảng và và pháp luật của Nhà nước, nhất là việc thực hiện  “Dân biết-Dân bàn-Dân làm-Dân kiểm tra-Dân giám sát-Dân thụ hưởng”

Tin liên quan