Tập huấn phần mềm Hệ thống thông tin dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Quảng Nam năm 2022

Ngày 19–20/5/2022 Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn hệ thống thông tin dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Quảng Nam

 

Tập huấn phần mềm Hệ thống thông tin dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Quảng Nam năm 2022

 Ngày 19–20/5/2022 Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn hệ thống thông tin dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Quảng Nam. 

Đến dự và phát biểu khai mạc có đồng chí Đặng Tấn Giản  - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; 155 công chức các xã có đồng bào DTTS; Phòng Dân tộc các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn; Văn phòng HĐND-UBND các huyện Hiệp Đức, Tiên Phước, Núi Thành, Phú Ninh, Đại Lộc. 

 

Tại buổi tập huấn, các đồng chí Báo cáo viên đã truyền tải 02 nội dung lớn: (1) Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Quảng Nam; (2) Hướng dẫn thực hiện Phiếu điều tra thu thập thông tin. Các học viên cũng đã thảo luận sôi nổi về một số vấn đề liên quan đến dữ liệu trong quá trình điều tra, thu thập thông tin hộ đồng bào DTTS. Tập huấn lần này nhằm bồi dưỡng  nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng phần mềm hệ thống thông tin dữ liệu công tác dân tộc, phiếu điều tra thu thập thông tin; cách nhập liệu và trích xuất dữ liệu tại các phiếu trên hệ thống thông tin dữ liệu công tác dân tộc, cách điều chỉnh thông tin theo các biểu mẫu. Qua đó, giúp cho quá trình điều tra thu thập thông tin dữ liệu về đồng bào DTTS được đầy đủ.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn

 

 

Tin liên quan